ОТВОРЕНО ПИСМО


До всички членове на ОС на БФВТ

Уважаеми Колеги,

С Решение на ОС (Общото събрание) на БФВТ  (Българска федерация по водна топка) от 30/10/2017г., вписано в протокола, съгласно чл.17 от Устава на БФВТ, Секретарят на БФВТ се задължи да предостави в тридневен срок на членовете на ОС по електронна поща сканирани документите, с които СКВТ“Нептун“гр.Бургас е кандидатсвал и е приет/възстановен за член  на БФВТ с решение на  УС (Управителния съвет) на БФВТ от заседание проведено през месец  ноември 2016г. НИЕ от КВС“Бургас“  (Клуб по водни спортове „Бургас“) гр.Бургас все още не сме получили такива…

БФВТ може да остане без финансиране защото не ни обърнахте внимание, защото през месец март алармирахме  и предупредихме Секретаря на Федерацията и Пълномощника на Председателя за случващото се.

Преди Нова година родителите на децата, които сега са в СКВТ „Нептун“ (Спортен клуб по водна топка „Нептун“), подаряват в знак на благодарност на Ангел Георгиев, председателя на КВС“Бургас“ този плакет (1) с общите снимки с отбора. Три месеца след това вече са в СКВТ „Нептун“. Някои от родителите разбират, че са в друг клуб едва на първото състезание.  
На състоялото се Общо събрание в понеделник секретаря на федерацията Смилев, заявява, че са разгледали документите за възобновяване на членството на Нептун и е взето решение за прием на състоялия се през ноември 2016 Управителен съвет на федерацията по водна топка.
Все още не е предоставил протокол с решение (чл.17 от Устава на БФВТ) от тогавашното заседание. Имаме доказателства, че нужните документи са извадени чак през месец март 2017. От ноември 2016 до края на февруари 2017, когато децата играят в два Турнира за КВС „Бургас“ , а именно Турнир „Делчо Вълков“ гр.София и турнир „Победа“ в Бургас, Антон Панговски, който се води треньор (все още без треньорски лиценз) и Валентин Мартинов (с диплома за пом.треньор от 1 месец) помагат при тренировките и обучението на децата от КВС „Бургас“, въпреки, че ноември са подали документи от името на Нептун за лиценз. ЗАЩО като има клуб, не са му подновили дейността толко
ва време(две години), а чакат да се съберат, подготвят и обучат децата, да им плащаме- ползването на базата, таксите участие, консумативите, да им организираме приятелски срещи и турнири и т.н,, да подготвим и тях самите, след отсъствието им от водната топка в последните 20-25 години?
ЗАЩО като са искали да се отделят не казват по-рано, преди да заявим Участие за Деца и Момчета (направили сме го месец ноември 2016г. по искане на Секретаря на БФВТ) ,и преди да похарчим пари за База и организиране на турнир „Победа“, а го правят в последния момент(програмата е изпратена на 08/032017г-женския празник)- Безчестно??? (програмата Деца-Изток)

 

(2)– това е старият лиценз на Нептун, който е Невалиден, защото:
Съгласно Устава на БФВТ чл.18/5 и   Устав чл.16/1( изменение с реш. на ОС на БФВТ на 29/01.2013г)  
-Членството се прекратява при не внасяне на Членски внос в СРОК (СКВТ“Нептун“ не е внасял чл.внос 10 години)….а освен това не е участвал  в дейността на Федерацията повече от 2 години (в случая10 год.)
Според горното  СКВТ“Нептун“Бургас би следвало да е с прекратено членство към БФВТ, което означава, че за да възстанови членството си трябва да подаде Молба за подновяване/издаване на спортна лицензия,която се 
разглежда на УС на БФВТ или на ОС на БФВТ, като УС определя и размера на встъпителната вноска.
Въпросната Молба следва да се разгледа от УС на БФВТ само, ако КЛУБА е предоставил необходимите документи.
На ОС на БФВТ проведено на 30/10/2017г в гр.София,Секретаря на БФВТ заяви пред Общото Събрание,че СКВТ“Нептун“Бургас е приет/възстановен за член на БФВТ   с решение на УС на БФВТ   от заседание на УС на БФВТ проведено през месец Ноември 2016 година…
ПИТАМЕ:
– Защо УС на БФВТ приема СКВТ „Нептун „Бургас за член при положение, че са 
ЛИПСВАЛИ голяма част от изискуемите по Закон/Устав документи?
– Защо съгласно Устава на БФВТ чл.17, Решението за прием/възстановяване на член не е разпратено все още до членовете на ОС на БФВТ?
– Защо СКВТ“Нептун“Бургас е приет за Член  след като според Актуалното състояние на Нептун от 06/10/2017г. Управителния съвет е в състав:  Неделчо Гаврилов-Председател, Берч Геврекян,а Огнян Герасимов- съдия по водна топка, Секретар на Съдийската комисия  . 

– ЗАЩО Огнян Герасимов (член на УС и на Учредителното събрание на Нептун) ръководи мачове от ДП, в което НЕПТУН участва?  

– Защо БФВТ прави и невъзможното и подкрепя нов клуб с „ОТКРАДНАТИ“ ДЕЦА за сметка унищожаването на друг клуб???

– Кой има сметка от това КВС“Бургас“да загуби: 
* две възрасти при Деца и Момчета през 2017г
* да загуби Правото си на участие при Мъже за 2018г(съгласно Наредбата на БФВТ,клуб ,който не участва в първенството с две детски възрасти няма право на участие с Мъже)
* да загуби Финансиране от Община Бургас, ММС и вероятните спонсори
* да загуби Предимството си при ползване на Спортната база в гр.Бургас

– Кой има сметка да няма силен Клуб (с четири възрасти през 2017г и пет през 2018г) по водна топка в гр.Бургас?  

С действията си БФВТ и УС на Нептун въвеждат в заблуждение спортната общественост, ММС, ОП „Спортни имоти“ към Община Бургас, родители, деца…

Задавате си въпроса,Защо чак сега тези от КВС“Бургас“ се жалват?
– Защото спазваме Закона/Устава на БФВТ според който оспорване на прием/възстановяване на членство може да бъде направено на първото заседание на ОС на БФВТ след приема,което се състоя на 30/10/2017г,
 и Защото въпреки молбата ни към Секретаря и УС на БФВТ да се самосезират и констатират,че СКВТ“Нептун“Бургас е неправомерно приет за член на БФВТ , това не се случи….
 
П.С.Нямаме нищо против СКВТ“Нептун“гр.Бургас да бъде приет за член на БФВТ, разбира се обаче, след като кандидатства и бъде приет по установения ред.
С Уважение,
Ангел Георгиев
Председател на КВС“Бургас“гр.Бургас 
 P.S.  Дори и в момента СКВТ „Нептун“ не изпълнява условията за членство в БФВТ.
Дори на сайта на федерацията по водна топка СКВТ „Нептун“ не присъства, за разлика от КВС „Бургас“

Приложени файлове:

Програма Деца-Изток

(1)

(2)

Актуално състояние Нептун

Удостоверение за издаване/подновяване на лиценз

Молба за членство

Please follow and like us: