И през 2019 КВС „Бургас“ се включва в инициативата на Община Бургас за безплатно начално обучение по различните видове спорт


КВС „Бургас“ поема четвърти курс на обучение, от 24.09 до 17.10. 2019 г

През 2016 г. кметът Димитър Николов изиска от спортните клубове, които ползват общинска материална база, да въведат безплатни начални обучения за деца. Тази програма продължава да е в действие и днес, така че нека родителите се запознаят с новите й параметри.

Целта е на подрастващите да бъдат предоставени още по-достъпни възможности за участие в занимания с физически упражнения и спорт, да се подобри здравният им статус, физическата и психическа дееспособност, свободното им време да се уплътни по смислен начин. Друг от търсените ефекти е откриването на млади и перспективни състезатели, които впоследствие да бъдат поощрени в развитието си. Възползвайки се от тази програма, децата ще могат да се запознаят с различните спортове, с условията, предлагани от отделните клубове, и в перспектива да се запишат за постоянно, ако им хареса.

Програмата „Двигателна култура, спорт и здраве – начално обучение“ се организира от Община Бургас в партньорство със спортните клубове със сключени договори с ОП „Спортни имоти“. Тя е безплатна за децата, които се запишат. Курсовете за обучение в различните видове спорт са с продължителност 8 тренировъчни занятия по 1 час.

Курсовете ще се провеждат на следните дати:

* Първи курс на обучение – от 17.06. до 03.07.2019 г.;

* Втори курс на обучение –  от 02.07. до 25.07. 2019 г.;

(плуване) – от 02.07. до 17.07.2019 г.

(ръгби) – от 08.07 до 24.07.2019 г.

* Трети курс на обучение – от 30.07 до 22.08.2019 г.;

* Четвърти курс на обучение – от 26.08 до 13.09.2019 г.

(плуване) – от 24.09 до 17.10. 2019 г.

Сформирането на групите, които ще са от 5 до 10 деца, ще става от 09:00 до 13:00 ч. в спортния корпус на ПМГ/ГРЕ Раковски“ – ОП „Спортни имоти“, по график, както следва:

– За първи курс на обучението записването ще бъде на 11, 12 и 13 .06.2019 год.;

– За втори курс на обучение записването ще бъде на 26, 27 и 28.06.2019 год.;

– За трети курс на обучение записването ще бъде на 24, 25 и 26.07.2019 год.;

– За четвърти курс на обучение записването ще бъде на 20, 21 и 22.08.2019 год.

Записване плуване – 10, 11 и 12.09.2019 год.

Please follow and like us: