ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА АРЕНА БУРГАС

КВТ „АРЕНА БУРГАС“